ImageImage

Groepen

Peutergroep

Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar een peutergroep te laten gaan. Hier leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. Peutergroep Wereldwijzer is gevestigd in één van de lokalen van de school. Opvang en school in één gebouw biedt een vertrouwde omgeving voor de kinderen. De overgang naar de basisschool gaat op deze manier op natuurlijke wijze.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van peutergroep Wereldwijzer.

Groep 1/2

Op vierjarige leeftijd starten kinderen op de Wereldwijzer in een combinatieklas groep 1/2. Hier werken zij aan hun betrokkenheid en zelfstandigheid door op een natuurlijke manier spelenderwijs te leren. Ze maken een groei in hun sociaal-emotionele ontwikkeling die hen voorbereidt op groep 3. Ook leggen ze in spelvorm de basis op het gebied van geletterdheid en gecijferdheid.

Groep 3

In groep drie leren de leerlingen lezen en schrijven. Ze leren alle letters en leren woorden lezen. We beginnen met klank zuivere woorden zoals maan en aan het eind van het jaar lezen de leerlingen al woorden zoals tuinstoel of gescheurd.

In groep drie wordt aandacht besteed aan rekenbegrippen zoals evenveel, minder, meer of minst. Ook leren ze plus en min sommen, eerst onder de 10, later ook onder

Groep 4

In groep 4 wordt met schrijven alle hoofdletters aangeboden en gaan de leerlingen de schrijfletters zich eigen maken, om uiteindelijk aan elkaar te kunnen schrijven. In de taalmethode worden diverse vaardigenheden geoefend zoals, zinsbouw, woordenschat, taaluiting, begrippen als doe/werkwoorden. Bij spelling gaat het om het aanleren van afspraken zodat je een woord goed kunt schrijven. Met rekenen wordt er tot 100 gerekend, worden de tafels aangeleerd en leren we klokkijken (analoog en digitaal).

Grej of the Day

In de bovenbouw hebben we iedere week een Grej of the Day (weetje van de dag). Dit is een microles over een willekeurig onderwerp. Zoals onderwerpen over vleesetende planten, Jupiter en wat een palindroom is.

Groep 5

In groep 5 wordt de kennis die in groep 4 is aangeleerd uitgebreid en onderhouden.
In dit jaar leren de kinderen onder andere deeltafels, tafels hoger dan 10, studievaardigheden en expressief lezen.
Iedere week zijn er 2 Engelse lessen en 1 les begrijpend lezen die we groep doorbroken doen. Zo werken de kinderen op hun eigen niveau.

Groep 6

In groep 6 wordt gestart met veel nieuwe vaardigheden op het gebied van spelling, taal en rekenen. Zo beginnen ze met de werkwoordspelling, zinnen ontleden en rekenen met breuken. Deze basis wordt in groep 6 aangeleerd en in groep 7 verder uitgebreid.

Groep 7

Een rugzak aan kennis en vaardigheden wordt in groep 7 aangevuld. Alle (reken)kennis en vaardigheden worden gebruikt om complexe rekensommen uit te rekenen. Begrijpend lezen en studievaardigheden krijgen ook meer aandacht.

Tijdens dit schooljaar krijgen de kinderen een eerste voorlopig advies. De kinderen worden gedurende het schooljaar hierop voorbereid.

Groep 8

Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Je kind leert onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Ook besteden wij in groep 8 veel tijd aan de voorbereiding op het Voortgezet onderwijs. We zijn druk bezig met lessen 'Leren Leren', waarbij we strategieën en verschillende werkvormen leren om in de brugklas toe te passen. Bijvoorbeeld hoe je goed een rijtje woordjes kunt onthouden maar ook het belang van plannen.

Uiteraard staan de laatste weken van groep 8 ook in het teken van afscheid nemen van de basisschoolperiode. We bereiden ons voor op de musical, gaan op kamp en werken aan een mooi jaarboek waarin wij al onze herinneringen opschrijven van de afgelopen 8 jaar.