ImageImage

Projectmatig werken

De Wereldwijzer biedt taal en rekenen aan in de ochtend. Elke middag staat in het teken van projectmatig werken voor de overige vakken. Vanaf oktober starten wij met de methode VierKeerWijzer. De methode helpt kinderen en leerkrachten hun talenten te laten benutten om concrete (kern) doelen te halen binnen een uitdagende leeromgeving.
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en beeldende vorming worden geïntegreerd aangeboden rondom een bepaald thema. Een project duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Het projectmatig werken zal groepsdoorbrekend zijn. Dit betekent dat er verschillende leerjaren met elkaar samen gaan werken.
Kinderen werken aan verschillende vaardigheden. Ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar. Dit zijn vaardigheden die voor de toekomst heel belangrijk zijn.