ImageImage

Missie en identiteit

De Wereldwijzer is een kleine buurtschool in de gemengde wijk ‘Rivierenwijk’. De school bestaat sinds 1858 en heet vanaf 27 augustus 2018 basisschool De Wereldwijzer. 
Op De Wereldwijzer bereiden wij kinderen voor op hun toekomstige rol in de wereld. ‘Wijzer’ staat voor het richting geven naar alle plekken in de wereld. Dit doen wij vanuit een veilige omgeving waar ieder kind recht heeft om op zijn eigen manier zijn of haar plekje in de wereld te gaan ontdekken. Wij leren en bereiden kinderen vanuit een stevige basis voor op de toekomst waarbij vaardigheden zoals onderzoeken en samenwerken belangrijk zijn. Hierbij staan groei en het ‘wijzer worden’ op De Wereldwijzer centraal. 
Christelijke normen en waarden zijn het uitgangspunt van waaruit we andere religies en culturen ontmoeten. Respect voor ieders mening en overtuiging is daarbij een basisvoorwaarde. Levensbeschouwelijk onderwijs en sociaal emotionele vorming gaan daarom hand in hand. We zijn nieuwsgierig naar mensen om ons heen, dichtbij en verder weg. We besteden dus naast het Christelijk geloof aandacht aan andere religies en onderzoeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn.